Speaking Circles® is ontwikkeld door en het intellectuele eigendom van Lee Glickstein, auteur van "Be Heard Now". Samen met Doreen Hamilton heeft Lee Glickstein de methodiek steeds verder verfijnd en trainbaar gemaakt. Er zijn wereldwijd vele Facilitators van Speaking Circles. Een gecertificeerde Facilitator geeft Speaking Circles op de manier zoals het bedoeld is. 

Lee Glickstein had zowel enorme plankenkoorts als een grote behoefte zich te uiten voor publiek. Hij probeerde van alles in de zeventig en tachtiger jaren in Californië: therapieën, cursussen, stand-up comedy, etc. Totdat hij ontdekte dat de kracht van het spreken voor een groep zit in de verbinding met, eigenlijk het luisteren naar, het publiek. Dit is het fundament van Speaking Circles geworden.

Als we het heel kort samenvatten dan komt het hier op neer: als je gehoord en gezien wilt worden, dan moet je dat zelf ook doen. Om dat te kunnen doen, moet je er wel zijn. Daar ligt telkens opnieuw de uitdaging: Relationeel Aanwezig Zijn, in het hier-en-nu, én van daaruit luisteren en spreken.

De methodiek is eenvoudig. Wij noemen het ook wel bedriegelijk simpel. Want de eenvoud van de methodiek maakt het nog niet makkelijk. Ieder van ons heeft zijn eigen manieren in communicatie ontwikkeld. Effectieve en minder effectieve. Een nieuwe manier erbij, vraagt om oefening. Veel oefening. En na veel oefening ontstaat er kunst. De kunst van authentieke communicatie. In verbinding zijn met een ander én jezelf als je spreekt. In welke groep dan ook. In welke setting dan ook: vergaderen, netwerken, presenteren, leidinggeven.

Voor meer informatie over speaking circles - international

Het nieuwe aanbod geeft veel keuze. Wil je kennismaken met de methodiek van Relational Prensence? Kom naar de eendaagse. Of ga je voor Eigen Maken (2 dagen),  Verdiepen (3 dagen) of Overdragen (4 dagen)?
Lees meer
Veel keuze